wpa0358ec3.gif
wp33551218.gif
wp28af8d4d.gif
wp28af8d4d.gif
wp33551218.gif

GLASSIST - Glass technical Training and Assistance -

wp33551218.gif
wp28af8d4d.gif
wp28af8d4d.gif
wp33551218.gif

Glas technische assistentie kan bestaan uit uitval analyse, probleem analyse en oplossing, uitval reductie, snelheids-verhoging, kennis nivo analyse, verbetervoorstellen of implementatie van nieuwe materialen of machines.

In de meeste gevallen wordt Glas technische assistentie gecombineerd met training in een specifiek project. Bijvoorbeeld: een geselecteerde groep van operators en engineers volgen de theoretische onderwerpen in de ochtend en brengen ‘smiddags het geleerde in de praktijk. Op deze manier kan troubleshooting van de productie leiden tot een verhoogd kennisniveau van alle betrokkenen en productiviteit en kwaliteit verhogend werken.

Glas technische assistentie kan ook bestaan uit het introduceren (theoretisch en praktisch) van nieuwe machines of materialen. Denk bijvoorbeeld aan loodvrij stellenglas, of simpelweg advies bij het implementeren van nieuwe productie methoden of processen

Recht toe recht aan troubleshooting en probleem oplossing is het meest voorkomend. Troubleshooting gebeurt gewoonlijk door middel van productie audits, uitval analyse en het formuleren van een verbeterplan. Assistentie omvat persoonlijke hands-on service en directe verantwoordelijkheid voor betere efficiency, hogere output, lagere uitval en betere kwaliteit. Klik op de foto links voor enkele voorbeelden van recente projecten.

 

wp26972e67.png
Recente Projecten Glassist
Training modules
Recente Projecten
Training sample Branders
Training sample Glas-Metaal
Training sample Polariscoop
Training sample puntmaak proces
Chinese business card
Foto's
Glass Worldwide
wp34de32d2.png
wp1787a18f_0f.jpg

Klik op de foto's voor meer info