wpa0358ec3.gif
wp33551218.gif
wp33551218.gif

GLASSIST - Glass technical Training and Assistance -

wp118fd645.png
Training Onderwerpen Glassist

In de glastechnische industrie is warm glas bewerking van vitaal belang om wereldklasse kwalitieit te leveren. Het is daarom essentieel om wereldklasse kennis en vaardigheden te ontwikkelen. Dit vereist een continue leer- en verbeterproces!

Een op maat gemaakte training voor zowel procesoperators, engineers, ontwikkelaars, kwaliteitsdeskundigen alsook midden management, zoals die wordt aangeboden door GLASSIST, bevat typisch de volgende elementen: visco-elastisch gedrag, viscositeits-temperatuur curve, tijdelijke/permanente spanningen, gassen en verbranding, branders en veiligheid, breuk en uitval analyse, uitval reductie, probleemzoeken en indien gewenst typische lampmaakprocessen voor GLS, TL, CFL, HID, automotive en speciale lampen.

Documentatie in Nederlands en Engels als naslagwerk is inbegrepen in de cursus

Speciale training documentatie kan op verzoek worden ontwikkeld en geschreven, desgewenst in meerdere talen. De trainingen zijn ontworpen als interactieve workshops en actieve deelname van kursisten is vereist en wordt gestimuleerd. Om kennisborging te garanderen, volgt er aan het einde van de kursus een samenvattende terugblik, eventueel met toets. Training hoeft niet perce op een specifiek product of glassoort gefocust te zijn, maar kan een brede scope hebben. Hiermee krijgen cursisten een bredere kijk op glas bewerking, waarbij de nadruk meer op het waarom dan op het hoe komt te liggen.

 

Klik op de foto’s voor informatie over de training onderwerpen.

Recente Projecten
Training sample Glass properties
Training sample Branders
Training sample Glas-Metaal
Training sample Polariscoop
Training sample puntmaak proces
Chinese business card
Foto's
Glass Worldwide
wp34de32d2.png
wp40c5370b.png
wpdd7feca1_0f.jpg

Klik op de foto’s voor meer info